chimua123

chimua123

Chimm Ủa

0 Theo dõi 167.1k Người theo dõi 1000k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @chimua123
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 11
Tổng lượt xem: 16.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 0
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Chimm Ủa

chimua123 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
167.1k 99.9%
Thích
1000k
Video
11
Lượt xem
16.1m

Video mới nhất của Chimm Ủa

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 167.10k 1000k 11
18/2/2021 167.30k 1000k 11
14/2/2021 167.40k 1000k 11
10/2/2021 167.50k 1000k 11
7/2/2021 167.60k 1000k 11
6/2/2021 167.70k 1000k 11
1/2/2021 167.80k 1000k 11

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Chimm Ủa

Xu hướng lượt thích