chidogg

chidogg

Chidogg

1 Theo dõi 142.1k Người theo dõi 2.7m thích

Youtube: “Chi Dogg” Facebook: “Chi” Instagram: “Chi.jjj”

Địa chỉ TikTok: @chidogg
Instagram: “Chi.jjj”
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 152
Tổng lượt xem: 26.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 7
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Chidogg

chidogg (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
142.1k 99.8%
Thích
2.7m
Video
152
Lượt xem
26.1m

Video mới nhất của Chidogg

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 142.10k 2.70m 152
16/2/2021 142.40k 2.70m 152
14/2/2021 142.50k 2.70m 152
11/2/2021 142.60k 2.70m 152
8/2/2021 142.70k 2.70m 152
6/2/2021 142.80k 2.70m 152
31/1/2021 143k 2.70m 152

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Chidogg

Xu hướng lượt thích