chenyiyi_okmaid

chenyiyi_okmaid

@okmaid 狮子陪我 

0 Theo dõi 196.3k Người theo dõi 930.3k thích

狮子陪我 漢語KYJ-XL 459965

Địa chỉ TikTok: @chenyiyi_okmaid
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 65
Tổng lượt xem: 11.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 87
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản @okmaid 狮子陪我 

chenyiyi_okmaid (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
196.3k 99.8%
Thích
930.3k 100.0%
Video
65
Lượt xem
11.6m

Video mới nhất của @okmaid 狮子陪我 

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 196.30k 930.30k 65
17/2/2021 196.60k 930.20k 65
16/2/2021 196.70k 930.20k 65
14/2/2021 196.70k 930.30k 65
10/2/2021 196.80k 930.30k 65
9/2/2021 196.90k 930.30k 65
8/2/2021 196.90k 930.20k 65

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của @okmaid 狮子陪我 

Xu hướng lượt thích