caraphuongnguyen

caraphuongnguyen

CARA

12 Theo dõi 742.9k Người theo dõi 9.1m thích

Facebook: Phuong Nguyen (CARA) Instagram: caraphuongnguyen

Địa chỉ TikTok: @caraphuongnguyen
Instagram: caraphuongnguyen
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 175
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 549
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản CARA

caraphuongnguyen (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
742.9k 99.9%
Thích
9.1m
Video
175
Lượt xem
0

Video mới nhất của CARA

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 742.90k 9.10m 175
12/12/2021 743.30k 9.10m 175
11/12/2021 743.40k 9.10m 175
1/4/2021 645.30k 6.80m 122
31/3/2021 644.70k 6.80m 122
18/3/2021 632.10k 6.60m 116
15/3/2021 630.20k 6.60m 116

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của CARA

Xu hướng lượt thích