camtiencute

camtiencute

Cẩm Tiên

22 Theo dõi 205.4k Người theo dõi 2m thích

Facebook: Cẩm Tiên( Bùa Bê)

Địa chỉ TikTok: @camtiencute
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 176
Tổng lượt xem: 29.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Cẩm Tiên

camtiencute (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
205.4k 100.0%
Thích
2m
Video
176 2 video
Lượt xem
29.2m

Video mới nhất của Cẩm Tiên

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 205.40k 2m 176
17/2/2021 205.50k 2m 174
16/2/2021 205.50k 2m 173
13/2/2021 205.50k 2m 173
11/2/2021 205.50k 2m 172
10/2/2021 205.50k 2m 172
6/2/2021 205.50k 2m 172

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Cẩm Tiên

Xu hướng lượt thích