cam_tu_nguyen

cam_tu_nguyen

Cẩm Tú Nguyễn

1 Theo dõi 169.8k Người theo dõi 551.2k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @cam_tu_nguyen
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 81
Tổng lượt xem: 5.5m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Cẩm Tú Nguyễn

cam_tu_nguyen (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
169.8k
Thích
551.2k 99.7%
Video
81
Lượt xem
5.5m

Video mới nhất của Cẩm Tú Nguyễn

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 169.80k 551.20k 81
18/2/2021 169.80k 549.40k 81
17/2/2021 169.80k 549.30k 81
16/2/2021 169.90k 552.10k 87
15/2/2021 169.90k 552k 87
14/2/2021 169.90k 551.40k 86
13/2/2021 169.90k 551k 85

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Cẩm Tú Nguyễn

Xu hướng lượt thích