but0964738668

but0964738668

Đỗ Xuân Bút

341 Theo dõi 130.9k Người theo dõi 1.6m thích

Một thợ ảnh cực kỳ có tâm quay những Vlog về Ngoại, cả nhà ủng hộ Ngoại nha

Địa chỉ TikTok: @but0964738668
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 251
Tổng lượt xem: 16m
Lượt thả tim tài khoản khác: 549
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Đỗ Xuân Bút

but0964738668 (Cập nhật 19/10/2020)

Người theo dõi
130.9k 99.9%
Thích
1.6m
Video
251
Lượt xem
16m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
19/10/2020 130.90k 1.60m 251
14/10/2020 131k 1.60m 251
9/10/2020 131k 1.60m 250
8/10/2020 131k 1.60m 250
5/10/2020 130.90k 1.60m 250
4/10/2020 130.80k 1.60m 250
2/10/2020 130.80k 1.60m 250

Video của Đỗ Xuân Bút

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Đỗ Xuân Bút

Xu hướng lượt thích