buroniee

buroniee

Buronie

174 Theo dõi 160.8k Người theo dõi 439.8k thích

おいいい、よろしく😘 follow me 🌸 love ya all 😝

Địa chỉ TikTok: @buroniee
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 11
Tổng lượt xem: 6.1m
Lượt thả tim tài khoản khác: 23
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Buronie

buroniee (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
160.8k 99.6%
Thích
439.8k 99.6%
Video
11
Lượt xem
6.1m

Video mới nhất của Buronie

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 160.80k 439.80k 11
18/2/2021 160.20k 438.20k 11
17/2/2021 159.90k 437.50k 11
16/2/2021 159.70k 436.90k 11
15/2/2021 159.30k 436k 11
14/2/2021 158.90k 435.20k 11
13/2/2021 158.70k 434.90k 11

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Buronie

Xu hướng lượt thích