bot201001

bot201001

Lương❤️

48 Theo dõi 84.5k Người theo dõi 501.2k thích

Face: Nguyễn Đức Lương (Bột)🖤 🍀Vào Rồi Thì Folow Cho bôt🍀 🍀❤️❤️🇻🇳🌗

Địa chỉ TikTok: @bot201001
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 203
Tổng lượt xem: 516.2k
Lượt thả tim tài khoản khác: 8.8k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Lương❤️

bot201001 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
84.5k 99.9%
Thích
501.2k
Video
203
Lượt xem
516.2k

Video mới nhất của Lương❤️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 84.50k 501.20k 203
13/2/2021 84.60k 501.20k 203
6/2/2021 84.70k 501.20k 203
29/1/2021 84.80k 501.20k 203
18/10/2020 85.80k 501.30k 203
10/10/2020 85.90k 501.30k 203
2/10/2020 86k 501.30k 203

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Lương❤️

Xu hướng lượt thích