bos208

bos208

bos

13 Theo dõi 3 Người theo dõi 22 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @bos208
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 2
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản bos

bos208 (Cập nhật 8/9/2020)

Người theo dõi
3
Thích
22 95.5%
Video
2
Lượt xem
0

Video mới nhất của bos

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
8/9/2020 3 22 2
14/5/2020 3 21 2
13/5/2020 3 21 2
12/5/2020 3 21 2

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của bos

Xu hướng lượt thích