bontomboy

bontomboy

❄️💥Bon TomBoy👑💜

6 Theo dõi 247.2k Người theo dõi 2.8m thích

Chẳng việc gì phải giống ai, khi bạn sinh ra là để nổi bật😊 Fb: Vũ Thị Nhung✅

Địa chỉ TikTok: @bontomboy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 194
Tổng lượt xem: 2.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.8k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ❄️💥Bon TomBoy👑💜

bontomboy (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
247.2k 99.9%
Thích
2.8m
Video
194 1 video
Lượt xem
2.2m

Video mới nhất của ❄️💥Bon TomBoy👑💜

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 247.20k 2.80m 194
18/2/2021 247.50k 2.80m 193
17/2/2021 247.40k 2.80m 193
15/2/2021 247.50k 2.80m 192
14/2/2021 247.50k 2.80m 193
13/2/2021 247.60k 2.80m 193
11/2/2021 247.60k 2.80m 192

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ❄️💥Bon TomBoy👑💜

Xu hướng lượt thích