bongna1999

bongna1999

Na Bông 🍃

28 Theo dõi 78.4k Người theo dõi 326.6k thích

Em đã làm gì có người yêu 😌 em đang sợ ế đây nài 😂💓

Địa chỉ TikTok: @bongna1999
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 158
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 545
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Na Bông 🍃

bongna1999 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
78.4k
Thích
326.6k 100.0%
Video
158 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Na Bông 🍃

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 78.40k 326.60k 158
17/2/2021 78.40k 326.50k 157
15/2/2021 78.50k 326.30k 156
14/2/2021 78.50k 326.10k 155
13/2/2021 78.50k 326.10k 155
11/2/2021 78.50k 326.10k 154
9/2/2021 78.50k 326k 153

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Na Bông 🍃

Xu hướng lượt thích