bobap238

bobap238

👑🌽Bo Bắp🌽👑

177 Theo dõi 3.2m Người theo dõi 43.7m thích

FaceBook: Văn Võ Ngọc Nhân Instagram: bo_bap_97 [email protected]

Địa chỉ TikTok: @bobap238
Instagram: bo_bap_97
Loại tài khoản: Xác minh
Tổng số lượng video: 947
Tổng lượt xem: 264.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑🌽Bo Bắp🌽👑

bobap238 (Cập nhật 9/11/2023)

Người theo dõi
3.2m
Thích
43.7m
Video
947
Lượt xem
264.8m

Video mới nhất của 👑🌽Bo Bắp🌽👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
9/11/2023 3.20m 43.70m 947
31/10/2023 3.20m 43.70m 947
28/10/2023 3.20m 43.60m 947
13/10/2023 3.20m 43.60m 946
27/9/2023 3.20m 43.60m 946
11/9/2023 3.20m 43.60m 945
22/8/2023 3.20m 43.60m 944

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑🌽Bo Bắp🌽👑

Xu hướng lượt thích