bichthaopham96

bichthaopham96

Thảo Phạm ( Su Móm )

103 Theo dõi 296.9k Người theo dõi 1.5m thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @bichthaopham96
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 220
Tổng lượt xem: 867.7k
Lượt thả tim tài khoản khác: 91
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Thảo Phạm ( Su Móm )

bichthaopham96 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
296.9k 99.9%
Thích
1.5m
Video
220
Lượt xem
867.7k

Video mới nhất của Thảo Phạm ( Su Móm )

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 296.90k 1.50m 220
18/2/2021 297.30k 1.50m 220
17/2/2021 297.40k 1.50m 220
15/2/2021 297.50k 1.50m 220
13/2/2021 297.60k 1.50m 220
11/2/2021 297.70k 1.50m 220
10/2/2021 297.80k 1.50m 220

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Thảo Phạm ( Su Móm )

Xu hướng lượt thích