bichngan997

bichngan997

Nguyễn Thị Bích Ngân

17 Theo dõi 78.5k Người theo dõi 864.9k thích

🌻

Địa chỉ TikTok: @bichngan997
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 162
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.9k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Nguyễn Thị Bích Ngân

bichngan997 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
78.5k
Thích
864.9k 100.0%
Video
162 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Nguyễn Thị Bích Ngân

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 78.50k 864.90k 162
18/2/2021 78.50k 864.70k 161
16/2/2021 78.60k 864.60k 161
15/2/2021 78.60k 864.60k 160
13/2/2021 78.60k 864.30k 158
9/2/2021 78.60k 864.30k 157
7/2/2021 78.70k 864.30k 157

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Nguyễn Thị Bích Ngân

Xu hướng lượt thích