bichboong2001

bichboong2001

Bíchboong 陈玉碧🍀

48 Theo dõi 137.8k Người theo dõi 1.6m thích

🌷Fb: Bích Boong🌷 Tân yên - Bắc Giang 🍀 K24 - HUBT - Ngôn ngữ Trung🍀

Địa chỉ TikTok: @bichboong2001
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 115
Tổng lượt xem: 1.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 661
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bíchboong 陈玉碧🍀

bichboong2001 (Cập nhật 18/2/2021)

Người theo dõi
137.8k 99.9%
Thích
1.6m
Video
115 1 video
Lượt xem
1.6m

Video mới nhất của Bíchboong 陈玉碧🍀

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
18/2/2021 137.80k 1.60m 115
17/2/2021 137.90k 1.60m 114
14/2/2021 137.90k 1.60m 113
10/2/2021 138k 1.60m 113
9/2/2021 138k 1.60m 113
6/2/2021 138.10k 1.60m 113
1/2/2021 138.20k 1.60m 113

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bíchboong 陈玉碧🍀

Xu hướng lượt thích