bias_taehyung

bias_taehyung

istrinya taehyung ✨😃

49 Theo dõi 9 Người theo dõi 20 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @bias_taehyung
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 9
Tổng lượt xem: 9.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 1.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản istrinya taehyung ✨😃

bias_taehyung (Cập nhật 29/1/2021)

Người theo dõi
9
Thích
20
Video
9
Lượt xem
9.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
29/1/2021 9 20 0
26/1/2021 9 20 0
2/9/2020 14 58 9
29/8/2020 14 53 9
6/8/2020 13 53 9
19/7/2020 12 53 9
29/6/2020 11 53 9

Video của istrinya taehyung ✨😃

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của istrinya taehyung ✨😃

Xu hướng lượt thích