bechangg2002

bechangg2002

Trangtrang2907

38 Theo dõi 14 Người theo dõi 18 thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @bechangg2002
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 4
Tổng lượt xem: 7.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 6.1k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Trangtrang2907

bechangg2002 (Cập nhật 13/7/2020)

Người theo dõi
14
Thích
18
Video
4
Lượt xem
7.6m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
13/7/2020 14 18 4
12/7/2020 14 18 4
11/7/2020 14 17 4
9/7/2020 14 17 4
8/7/2020 14 17 4
7/7/2020 14 15 3
6/7/2020 14 15 3

Video của Trangtrang2907

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Trangtrang2907

Xu hướng lượt thích