bbb09091998

bbb09091998

🌈✨BẢO bad boy✨🌈

3.3k Theo dõi 59.2k Người theo dõi 417.2k thích

fabook : Hà Thái Bảo 7K2Z9K youtube : Hà Thái Bảo

Địa chỉ TikTok: @bbb09091998
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 38
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 10.3k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🌈✨BẢO bad boy✨🌈

bbb09091998 (Cập nhật 24/2/2021)

Người theo dõi
59.2k
Thích
417.2k
Video
38
Lượt xem
0

Video mới nhất của 🌈✨BẢO bad boy✨🌈

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
24/2/2021 59.20k 417.20k 38
18/2/2021 59.20k 417.20k 38
16/2/2021 59.30k 417.20k 38
9/2/2021 59.30k 417.20k 38
6/2/2021 59.40k 417.20k 38
1/2/2021 59.40k 417.10k 39
29/1/2021 59.50k 417.10k 38

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🌈✨BẢO bad boy✨🌈

Xu hướng lượt thích