batofficial_

batofficial_

BuiAnhTuan Official

0 Theo dõi 74.3k Người theo dõi 164.6k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @batofficial_
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 33
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 91
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản BuiAnhTuan Official

batofficial_ (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
74.3k 99.9%
Thích
164.6k 99.9%
Video
33
Lượt xem
0

Video mới nhất của BuiAnhTuan Official

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 74.30k 164.60k 33
18/2/2021 74.40k 164.50k 33
16/2/2021 74.30k 164.30k 33
14/2/2021 74.40k 164.30k 33
6/2/2021 74.40k 164.20k 33
1/2/2021 74.50k 164.10k 33
29/1/2021 74.60k 164.10k 33

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của BuiAnhTuan Official

Xu hướng lượt thích