baomyme

baomyme

Bảo My - Doris

1 Theo dõi 712.5k Người theo dõi 6.4m thích

Fb : Nguyen Ngoc Bao My Page : Bảo My Forwork: [email protected]

Địa chỉ TikTok: @baomyme
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 100
Tổng lượt xem: 4.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 310
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bảo My - Doris

baomyme (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
712.5k 100.0%
Thích
6.4m
Video
100
Lượt xem
4.7m

Video mới nhất của Bảo My - Doris

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 712.50k 6.40m 100
12/12/2021 712.80k 6.40m 100
11/12/2021 712.90k 6.40m 100
1/4/2021 751.70k 6.10m 82
31/3/2021 751.80k 6.10m 82
18/3/2021 753.60k 6m 82
15/3/2021 753.80k 6m 81

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bảo My - Doris

Xu hướng lượt thích