baolongg17

baolongg17

🌻baoxlong💫

1 Theo dõi 91.8k Người theo dõi 596.8k thích

FB : Bảoo Longg IG :_baolonggday_

Địa chỉ TikTok: @baolongg17
Instagram: _baolonggday_
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 68
Tổng lượt xem: 2.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 58
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🌻baoxlong💫

baolongg17 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
91.8k 99.9%
Thích
596.8k
Video
68
Lượt xem
2.7m

Video mới nhất của 🌻baoxlong💫

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 91.80k 596.80k 68
16/2/2021 91.90k 596.80k 68
10/2/2021 92k 596.80k 68
9/2/2021 92.10k 596.80k 68
6/2/2021 92.10k 596.90k 68
1/2/2021 92.20k 596.90k 68
29/1/2021 92.30k 596.90k 68

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🌻baoxlong💫

Xu hướng lượt thích