baolamlouis

baolamlouis

Dương Phước Bảo Lâm

115 Theo dõi 70.4k Người theo dõi 559k thích

Love is like the wind, u can’t see it but u can feel it 🇻🇳🇳🇱🇶🇦🇵🇹🇭🇹🇫🇷

Địa chỉ TikTok: @baolamlouis
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 170
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 232
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Dương Phước Bảo Lâm

baolamlouis (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
70.4k 99.9%
Thích
559k 100.0%
Video
170 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Dương Phước Bảo Lâm

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 70.40k 559k 170
17/2/2021 70.50k 558.80k 169
15/2/2021 70.50k 558.70k 169
14/2/2021 70.50k 558.70k 169
13/2/2021 70.50k 558.70k 169
11/2/2021 70.50k 558.60k 169
9/2/2021 70.50k 558.50k 169

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Dương Phước Bảo Lâm

Xu hướng lượt thích