bao25022004

bao25022004

👑🐻 Bảo gấu 🐻👑

179 Theo dõi 69.1k Người theo dõi 288.9k thích

Fb: Nguyễn Ngọc Bảo (gấu)

Địa chỉ TikTok: @bao25022004
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 45
Tổng lượt xem: 2.3m
Lượt thả tim tài khoản khác: 5.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 👑🐻 Bảo gấu 🐻👑

bao25022004 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
69.1k 99.9%
Thích
288.9k
Video
45
Lượt xem
2.3m

Video mới nhất của 👑🐻 Bảo gấu 🐻👑

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 69.10k 288.90k 45
13/2/2021 69.20k 288.90k 45
6/2/2021 69.30k 288.90k 45
1/2/2021 69.40k 288.90k 45
29/1/2021 69.50k 288.90k 45
20/10/2020 70.50k 288.90k 45
16/10/2020 70.60k 288.90k 45

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 👑🐻 Bảo gấu 🐻👑

Xu hướng lượt thích