banhmiopla

banhmiopla

Bánh Mì Ốp La

0 Theo dõi 96.2k Người theo dõi 548k thích

Không có giới thiệu

Địa chỉ TikTok: @banhmiopla
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 13
Tổng lượt xem: 5.8m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Bánh Mì Ốp La

banhmiopla (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
96.2k 99.8%
Thích
548k
Video
13
Lượt xem
5.8m

Video mới nhất của Bánh Mì Ốp La

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 96.20k 548k 13
13/2/2021 96.40k 548k 13
7/2/2021 96.50k 548k 13
6/2/2021 96.60k 548k 13
26/1/2021 96.70k 548.10k 13
17/10/2020 97.80k 548.10k 13
8/10/2020 97.90k 548.10k 13

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Bánh Mì Ốp La

Xu hướng lượt thích