banhbeo_386

banhbeo_386

Văn Tình??

72 Theo dõi 123 Người theo dõi 620 thích

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031446521864 Instagram :tinh2700

Địa chỉ TikTok: @banhbeo_386
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 56
Tổng lượt xem: 48.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 2.7k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Văn Tình??

banhbeo_386 (Cập nhật 20/9/2020)

Người theo dõi
123 98.4%
Thích
620 94.8%
Video
56 5 video
Lượt xem
48.4m

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
20/9/2020 123 620 56
25/8/2020 121 588 51
23/8/2020 123 583 51
22/8/2020 122 582 50
21/8/2020 122 573 50
20/8/2020 121 562 50
19/8/2020 121 560 50

Video của Văn Tình??

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Văn Tình??

Xu hướng lượt thích