bangoai88

bangoai88

Kênh Bà Ngoại

49 Theo dõi 227.7k Người theo dõi 2.5m thích

Kênh Bà Ngoại kỉ niệm còn mãi Youtube: Bà Ngoại Facebook: Bà Ngoại - Kỉ niệm

Địa chỉ TikTok: @bangoai88
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 27
Tổng lượt xem: 20.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 98
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Kênh Bà Ngoại

bangoai88 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
227.7k 99.8%
Thích
2.5m
Video
27
Lượt xem
20.2m

Video mới nhất của Kênh Bà Ngoại

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 227.70k 2.50m 27
18/2/2021 228.10k 2.50m 27
17/2/2021 228.20k 2.50m 27
16/2/2021 228.30k 2.50m 27
14/2/2021 228.40k 2.50m 27
13/2/2021 228.50k 2.50m 27
10/2/2021 228.60k 2.50m 27

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Kênh Bà Ngoại

Xu hướng lượt thích