baduyyyy

baduyyyy

Anh Ba Duy ☑️

894 Theo dõi 1.6m Người theo dõi 23.3m thích

Contact for work: Gmail: [email protected] Ins: anhbaduy95 Nhận xây kênh tiktok

Địa chỉ TikTok: @baduyyyy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 368
Tổng lượt xem: 100m
Lượt thả tim tài khoản khác: 820
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Anh Ba Duy ☑️

baduyyyy (Cập nhật 27/11/2023)

Người theo dõi
1.6m
Thích
23.3m
Video
368 4 video
Lượt xem
100m

Video mới nhất của Anh Ba Duy ☑️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
27/11/2023 1.60m 23.30m 368
25/11/2023 1.60m 23.30m 364
23/11/2023 1.60m 23.30m 364
21/11/2023 1.60m 23.30m 362
20/11/2023 1.60m 23.40m 360
19/11/2023 1.60m 23.30m 361
17/11/2023 1.60m 23.30m 360

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Anh Ba Duy ☑️

Xu hướng lượt thích