baduyyyy

baduyyyy

Anh Ba Duy ☑️

899 Theo dõi 1.6m Người theo dõi 23.4m thích

Contact for work: Gmail: [email protected] Ins: anhbaduy95 Nhận xây kênh tiktok

Địa chỉ TikTok: @baduyyyy
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 368
Tổng lượt xem: 100m
Lượt thả tim tài khoản khác: 820
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Anh Ba Duy ☑️

baduyyyy (Cập nhật 7/12/2023)

Người theo dõi
1.6m
Thích
23.4m
Video
368
Lượt xem
100m

Video mới nhất của Anh Ba Duy ☑️

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
7/12/2023 1.60m 23.40m 368
3/12/2023 1.60m 23.40m 368
1/12/2023 1.60m 23.40m 367
30/11/2023 1.60m 23.30m 367
27/11/2023 1.60m 23.30m 368
25/11/2023 1.60m 23.30m 364
23/11/2023 1.60m 23.30m 364

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Anh Ba Duy ☑️

Xu hướng lượt thích