b0orjn

b0orjn

𝕮𝖍ủ 𝕿ị𝖈𝖍 𝕭𝖔𝖔𝖗𝖏𝖓

93 Theo dõi 126.4k Người theo dõi 515.1k thích

Chủ Tịch Boorjn 😍 Insta : b0orjn Email : [email protected]

Địa chỉ TikTok: @b0orjn
Instagram: b0orjn
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 66
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 142
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 𝕮𝖍ủ 𝕿ị𝖈𝖍 𝕭𝖔𝖔𝖗𝖏𝖓

b0orjn (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
126.4k 99.9%
Thích
515.1k 99.4%
Video
66 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của 𝕮𝖍ủ 𝕿ị𝖈𝖍 𝕭𝖔𝖔𝖗𝖏𝖓

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 126.40k 515.10k 66
18/2/2021 126.30k 512k 65
17/2/2021 126.40k 511.90k 65
16/2/2021 126.40k 511.40k 65
15/2/2021 126.40k 511k 65
14/2/2021 126.40k 510.60k 64
13/2/2021 126.20k 508.90k 63

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 𝕮𝖍ủ 𝕿ị𝖈𝖍 𝕭𝖔𝖔𝖗𝖏𝖓

Xu hướng lượt thích