annhi817

annhi817

An Nhi ( Bon ) 💗

182 Theo dõi 114.3k Người theo dõi 513.9k thích

. Fem Tây Ninh 😎♥️ . Khó Tánh 😎♥️ . LGBT kì thị Né ❤️🤞 . #fb: Nhi Diễm Trần ❤

Địa chỉ TikTok: @annhi817
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 145
Tổng lượt xem: 1.4m
Lượt thả tim tài khoản khác: 13.5k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản An Nhi ( Bon ) 💗

annhi817 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
114.3k 99.9%
Thích
513.9k 100.0%
Video
145
Lượt xem
1.4m

Video mới nhất của An Nhi ( Bon ) 💗

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 114.30k 513.90k 145
18/2/2021 114.20k 513.70k 145
10/2/2021 114.30k 513.70k 145
9/2/2021 114.30k 513.60k 145
7/2/2021 114.40k 513.50k 144
6/2/2021 114.40k 513.50k 144
1/2/2021 114.40k 513.40k 144

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của An Nhi ( Bon ) 💗

Xu hướng lượt thích