anhduong2122007

anhduong2122007

🌸🌬minh thảo🌬❤️🌸

61 Theo dõi 106.6k Người theo dõi 567.7k thích

00:00🎶⏯————————15:00🎶⏭

Địa chỉ TikTok: @anhduong2122007
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 2k
Tổng lượt xem: 73.4k
Lượt thả tim tài khoản khác: 20.6k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản 🌸🌬minh thảo🌬❤️🌸

anhduong2122007 (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
106.6k 99.9%
Thích
567.7k 100.0%
Video
1987
Lượt xem
73.4k

Video mới nhất của 🌸🌬minh thảo🌬❤️🌸

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 106.60k 567.70k 1.99k
18/2/2021 106.70k 567.80k 1.99k
10/2/2021 106.80k 567.80k 1.99k
6/2/2021 106.90k 567.80k 1.99k
29/1/2021 107k 567.80k 1.99k
16/10/2020 108.10k 568.20k 1.99k
6/10/2020 108.20k 568.20k 1.99k

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của 🌸🌬minh thảo🌬❤️🌸

Xu hướng lượt thích