anhbonmat

anhbonmat

Anh Bốn Mắt

22 Theo dõi 672.2k Người theo dõi 2.3m thích

Youtube: Hành Tinh Đồ Chơi - Toy Planet

Địa chỉ TikTok: @anhbonmat
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 18
Tổng lượt xem: 4.2m
Lượt thả tim tài khoản khác: 214
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Anh Bốn Mắt

anhbonmat (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
672.2k 99.9%
Thích
2.3m
Video
18
Lượt xem
4.2m

Video mới nhất của Anh Bốn Mắt

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 672.20k 2.30m 18
12/12/2021 671.30k 2.30m 18
11/12/2021 670.90k 2.30m 18
1/4/2021 631.50k 2m 12
31/3/2021 631.60k 2m 12
18/3/2021 633k 2m 12
15/3/2021 633.30k 2m 12

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Anh Bốn Mắt

Xu hướng lượt thích