anh1408

anh1408

T. Anh 💋

46 Theo dõi 317.2k Người theo dõi 6.5m thích

Job : Makeup dạo Sở thik: Makeup

Địa chỉ TikTok: @anh1408
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 231
Tổng lượt xem: 103.6m
Lượt thả tim tài khoản khác: 499
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản T. Anh 💋

anh1408 (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
317.2k 97.5%
Thích
6.5m
Video
231 61 video
Lượt xem
103.6m

Video mới nhất của T. Anh 💋

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 317.20k 6.50m 231
23/2/2021 325.50k 6.50m 170
17/2/2021 325.80k 6.50m 170
15/2/2021 325.90k 6.50m 170
13/2/2021 326k 6.50m 170
10/2/2021 326.10k 6.50m 170
8/2/2021 326.20k 6.50m 170

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của T. Anh 💋

Xu hướng lượt thích