alichannel

alichannel

Ali Channel

106 Theo dõi 74.1k Người theo dõi 700k thích

facebook: Nguyễn Đỗ Thục Phương (Ali)

Địa chỉ TikTok: @alichannel
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 88
Tổng lượt xem: 0
Lượt thả tim tài khoản khác: 195
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Ali Channel

alichannel (Cập nhật 23/2/2021)

Người theo dõi
74.1k 99.9%
Thích
700k
Video
88 1 video
Lượt xem
0

Video mới nhất của Ali Channel

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
23/2/2021 74.10k 700k 88
15/2/2021 74.20k 700k 87
10/2/2021 74.20k 700k 86
9/2/2021 74.30k 700k 86
6/2/2021 74.30k 700k 86
1/2/2021 74.30k 700k 86
29/1/2021 74.40k 700k 86

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Ali Channel

Xu hướng lượt thích