ai.em.loan

ai.em.loan

Lê loan

2 Theo dõi 452.6k Người theo dõi 3.1m thích

Facebook lê loan 🇻🇳

Địa chỉ TikTok: @ai.em.loan
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 206
Tổng lượt xem: 21.7m
Lượt thả tim tài khoản khác: 495
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản Lê loan

ai.em.loan (Cập nhật 14/12/2021)

Người theo dõi
452.6k 100.0%
Thích
3.1m
Video
206
Lượt xem
21.7m

Video mới nhất của Lê loan

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
14/12/2021 452.60k 3.10m 206
12/12/2021 452.70k 3.10m 206
31/3/2021 371.80k 2.30m 185
18/3/2021 370.20k 2.30m 183
14/3/2021 369.90k 2.30m 181
13/3/2021 369.90k 2.30m 180
12/3/2021 369.80k 2.30m 179

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của Lê loan

Xu hướng lượt thích