adam1_98

adam1_98

¶Chiếŋ¶™Min✓

824 Theo dõi 188.8k Người theo dõi 1.6m thích

ai binh duong kp nhé ?

Địa chỉ TikTok: @adam1_98
Loại tài khoản: Cơ bản
Tổng số lượng video: 412
Tổng lượt xem: 656.4k
Lượt thả tim tài khoản khác: 3.4k
Tên thật: Chưa cập nhật
Ngày sinh: Chưa cập nhật

Thống kê dữ liệu tài khoản ¶Chiếŋ¶™Min✓

adam1_98 (Cập nhật 8/10/2020)

Người theo dõi
188.8k
Thích
1.6m
Video
412 1 video
Lượt xem
656.4k

7 ngày gần nhất thay đổi số liệu thống kê

# Theo dõi Thích Video
8/10/2020 188.80k 1.60m 412
7/10/2020 188.80k 1.60m 411
6/10/2020 188.80k 1.60m 410
5/10/2020 188.80k 1.60m 409
3/10/2020 188.90k 1.60m 409
2/10/2020 188.90k 1.60m 409
1/10/2020 188.80k 1.60m 409

Video của ¶Chiếŋ¶™Min✓

Người dùng chưa đăng video

Lượng người theo dõi

Xu hướng người theo dõi

Tổng lượng thích video của ¶Chiếŋ¶™Min✓

Xu hướng lượt thích